Szerzői jogok

A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a közzétételt engedélyező Média Szolgáltatók szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Az PSG foci portál pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de magának a tartalomnak a pontosságával és valódiságával kapcsolatban semmilyen közvetlen és közvetett felelősséget nem vállal.

Azon cikkek ahol forrás nincs megjelölve a PSG foci portál tulajdonát képezik. Átvétele a forrás megjelölésével engedélyezett.